50 Fremont Center

Miasto San Francisco
Adres 50 Fremont Street
Całkowita wysokość 182,9 m
Wysokość do dachu 182,9 m
Liczba kondygnacji 43
Rozpoczęcie budowy 1983
Ukończenie budowy 1985
Typ Biura


ZDJĘCIA

sf14.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License