Book Tower

Miasto Detroit
Adres 1265 Washington Boulevard
Całkowita wysokość 144,8 m
Wysokość do dachu 144,8 m
Liczba kondygnacji 38
Rozpoczęcie budowy 1916
Ukończenie budowy 1926
Typ Biura


ZDJĘCIA

detroit21.JPG
detroit47.JPG
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License