Center City Tower

Miasto Pittsburgh
Adres 650 Smithfield Street
Całkowita wysokość 104 m
Wysokość do dachu 104 m
Liczba kondygnacji 26
Rozpoczęcie budowy
Ukończenie budowy 1971
Typ Biura


ZDJĘCIA

Centre_City_ezr.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License