Dominion Tower

Miasto Pittsburgh
Adres 625 Liberty Avenue
Całkowita wysokość 131 m
Wysokość do dachu 131 m
Liczba kondygnacji 32
Rozpoczęcie budowy 1984
Ukończenie budowy 1987
Typ Biura


ZDJĘCIA

pittsburgh28.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License