Elm Place

Miasto Dallas
Adres 1401 Elm Street
Całkowita wysokość 190,5 m
Wysokość do dachu 190,5 m
Liczba kondygnacji 52
Rozpoczęcie budowy
Ukończenie budowy 1965
Typ Biura


ZDJĘCIA

dallas35.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License