Hearst Tower

Miasto Charlotte
Adres 214 North Tryon Street, 28202
Całkowita wysokość 200,9 m
Wysokość do dachu 200,9 m
Liczba kondygnacji 47
Rozpoczęcie budowy 1999
Ukończenie budowy 2002
Typ Biura


ZDJĘCIA

hearstCrop.gif
uptown_4_29_106_re.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License