KPMG Centre

Miasto Dallas
Adres 717 North Harwood Street
Całkowita wysokość 146,6 m
Wysokość do dachu 146,6 m
Liczba kondygnacji 34
Rozpoczęcie budowy
Ukończenie budowy 1980
Typ biura


ZDJĘCIA

dallas36.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License