Oliver Building

Miasto Pittsburgh
Adres 535 Smithfield Street
Całkowita wysokość 105,8 m
Wysokość do dachu 105,8 m
Liczba kondygnacji 25
Rozpoczęcie budowy 1908
Ukończenie budowy 1910
Typ Biura


ZDJĘCIA

oliverout.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License