Target Plaza South

Miasto Minneapolis
Adres 1020 Nicollet Mall
Całkowita wysokość 150 m
Wysokość do dachu 150 m
Liczba kondygnacji 33
Rozpoczęcie budowy 1999
Ukończenie budowy 2001
Typ Biura


ZDJĘCIA

TargetPlazaSouth-001.jpg
TargetPlazaSouth-August2007-002a.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License