The Ascott Metropolis

Miasto Aukland
Adres Courthouse Lane, CBD
Całkowita wysokość 155 m
Wysokość do dachu 138 m
Liczba kondygnacji 39
Rozpoczęcie budowy
Ukończenie budowy 1999
Typ Mieszkania


ZDJĘCIA

auckland12.jpg
auckland10.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License