The Signature at AMG Grand Tower A & B & C

Miasto Las Vegas
Adres 145 East Harmon Avenue
Całkowita wysokość 144,8 m
Wysokość do dachu 144,8 m
Liczba kondygnacji 40
Rozpoczęcie budowy 2004
Ukończenie budowy 2007
Typ Mieszkania


ZDJĘCIA

signature.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License