Torre Phelps

Miasto caracas
Adres
Całkowita wysokość 111,9 m
Wysokość do dachu 111,9 m
Liczba kondygnacji 30
Rozpoczęcie budowy
Ukończenie budowy
Typ Biura


ZDJĘCIA

venezuela-square.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License