Tours Mercuriales

Miasto Paryż
Adres 40, rue Jean Jaurès
Całkowita wysokość 141 m
Wysokość do dachu 125 m
Liczba kondygnacji 35
Rozpoczęcie budowy
Ukończenie budowy 1975-77
Typ Biura


ZDJĘCIA

716px-Bagnolet_Les_Mercuriales.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License