Union Bank of California Center

Miasto Seattle
Adres 900 Fourth Avenue
Całkowita wysokość 163,3 m
Wysokość do dachu 163,3 m
Liczba kondygnacji 41
Rozpoczęcie budowy
Ukończenie budowy 1973
Typ biura


ZDJĘCIA

seattle36.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License